Elbeyoğlu Hukuk Bürosu

Beşiktaş / İstanbul

Kadromuz

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarından biri olan Elbeyoğlu Hukuk Bürosu 1988 yılında Ankara’da Ali Elbeyoğlu tarafından kurulmuştur. Büro’nun uzmanlık alanları orman arazileri yararına tapu iptali için tazminat davaları, Osmanlı tapuları aplikasyonu, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları ve tapu iptali davalarından doğan uyuşmazlıklardır.


Elbeyoğlu Hukuk Bürosu, İstanbul’da bulunan merkez ofisinin yanı sıra, Ankara’da bulunan bağlı ofisi ve Yunanistan, İngiltere ve Amerika’daki irtibat büroları ile hem dava takibi hem de danışmanlık alanlarında hizmet vermektedir.


Haberler ve Yayınlar


thumbnail

Osmanlı'dan Günümüze Tapu ve Emval- i Metruke Ali Elbeyoğlu | Adalet Yayınevi | Aralık 2013

Mülkiyet hakkı ihlalleri ülkemizde sıkça rastlanan ve neredeyse olağan hale gelmiş bir uygulamadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınmasından sonra Türkiye aleyhine dava açılan ülkeler arasında liderdir. Bu davaların büyük çoğunluğunu ise mülkiyet hakkı ihlalleri oluşturmaktadır. Bu ihlallerin önde gelenleri ise kamulaştırmadan el koyma ve orman davalarıdır. 2004 yılına kadar kamulaştımasız el koyma nedeniyle onbirlerce tapu, sahiplerine hiçbir bedel ödenmeden iptal edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davalar sebebiyle Türkiye yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı olması gerekeni, hukuka ve hakkaniyete uygun olanı ortaya koymaktır.

Haberler ve Yayınlar

İletişim

Adres

Bestekar Şevki Bey Sokak No 27
Toprak Villaları Balmumcu,
Beşiktaş / İstanbul

Ankara Ofisi
Yüzüncüyıl İşçi blokları Mahallesi
Mevlana Bulvarı Ege Plaza B Blok No: 182 Kat: 7 İçkapı 32
Çankaya / Ankara
+90 312 435 10 90