thumbnail

İstanbul'un sahibi çikti

İstanbul Anadolu yakasındaki 125 milyon metrekarelik arazinin kendilerine ait olduğunu iddia eden 165 kişi yargıya gitti. Cumhuriyet tarihinin en büyük tapu ve kadastro davası keşif aşamasında

Devamını Oku →
thumbnail

Osmanlı'dan Günümüze Tapu ve Emval- i Metruke Ali Elbeyoğlu | Adalet Yayınevi | Aralık 2013

Mülkiyet hakkı ihlalleri ülkemizde sıkça rastlanan ve neredeyse olağan hale gelmiş bir uygulamadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınmasından sonra Türkiye aleyhine dava açılan ülkeler arasında liderdir. Bu davaların büyük çoğunluğunu ise mülkiyet hakkı ihlalleri oluşturmaktadır. Bu ihlallerin önde gelenleri ise kamulaştırmadan el koyma ve orman davalarıdır. 2004 yılına kadar kamulaştımasız el koyma nedeniyle onbirlerce tapu, sahiplerine hiçbir bedel ödenmeden iptal edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davalar sebebiyle Türkiye yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı olması gerekeni, hukuka ve hakkaniyete uygun olanı ortaya koymaktır.